ขอเชิญบริจาคโลงศพและค่าจัดการศพ
หรือ ต้องการเลี้ยงอาหารหรือบริจาคปัจจัยให้ผุ้สุงอายุ
ได้ที่ศูนย์ฯบ้านทักษิณยะลา
หรือธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขายะลา เลขที่บัญชี ๙๐๙-๐๓๒๙๔๑-๒
บริจาคได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  #ผู้ที่บริจาค สามารถนำใบเสร็จที่บริจาคไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะ  #ขอความกรุณาผู้บริจาคเขียนชื่อ - สกุล ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ เพื่อศูนย์ฯบ้านทักษิณ จะได้ออกใบเสร็จและเขียนหนังสือตอบขอบคุณกลับไปยังท่านต่อไป

 

กิจกรรมของศูนย์

จำนวนผู้สูงอายุ บ้านทักษิณ

38

คน

35

คน

73

คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง