ติดต่อเรา บ้านทักษิณ

ติดต่อเรา บ้านทักษิณ

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จ.ยะลา 
62 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 
โทรศัพท์ 0-7327-4487, 0-7327-4256 
โทรสาร 0-7327-4487 
อีเมล์ bantaksin_yala@hotmail.com

โทรศัพท์

0-7327-4487, 0-7327-4256

อีเมล

bantaksin_yala@hotmail.com

สำนักงาน

62 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

โทรสาร

0-7327-4487