ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ

ดอกไม้จันท์ ผลิตภัณฑ์จากผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จ.ยะลา ราคาจำหน่าย 100 ดอก:ราคา 200 บาท ฟรี ช่อประธาน 2 ช่อ สนใจติดต่อ ศูนย์ฯบ้านทักษิณ จ.ยะลา โทร 073-274487, 073-223218