เข้าพบปะพร้อมขอพรปีใหม่จากประธานมูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุแห่ง