ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมประชุมปฏิบัติการ การมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจ กระทรวง พม.