นายพิษณุพงษ์ จิระโภคานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางภาวนา ละมุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ และหัวหน้าหน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคม