ร่วมพิธีวางพวงมาลาหลวง และพวงมาลาพระบรมวงศานุวงศ์ แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีเหตุการณ์เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 10 ราย ณ วัดศิริปุนาราม (วัดลำพะยา) หมู่ท