ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และนายกเหล่ากาชาด