ผู้อำนวยการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 10/2562