ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และผู้สูงอายุ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ