ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย จนท. ร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว