ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย จนท. และผู้สูงอายุในสถาบัน ร่วมพิธีทำบุญตักบาต เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว