พิธีบำเพ็ญกถศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ราชการที่ ๙