เชิญชวนบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษามูลนิธิลูกประชาสงเคราะห์ ประจำปี 2562